$left
$middle

Nyhetstjänsten Aktarrs grundare Kotada Yonus förmedlar svenska nyheter på arabiska till hela landet från kontoret i Malmö.

Nyheter om corona på arabiska

Nyhetstjänsten Aktarr förmedlar svenska nyheter på arabiska. Sedan coronavirusets utbrott har Malmöbaserade Aktarr blivit en viktig plattform för spridning av samhällsinformation till hela landets arabisktalande befolkning.

Text Magnus Erlandsson & foto Urszula Striner

Aktarrs grundare Kotada Yonus möter upp på redaktionskontoret på Kaptensgatan. Han inleder med att ställa en fråga:

– Hur många procent av den svenska befolkningen tror ni lever i en familj som har arabiska som förstaspråk?

Svaret är 8,2 procent eller runt 850000 personer.

Kotada Yonus återger vad en dansk professor, med inriktning på tvärkulturella studier, spådde för tre år sedan då han deltog i en workshop som Kotada Yonus arrangerade i Malmö.

– Han sa: ”I Sverige kommer man förstå värdet av den här tjänsten först när landet drabbas av en allvarlig kris. Först då kommer man inse dess stora samhällsnytta.”

Speciell coronalänk

Aktarrs nyhetssajt hade visserligen 300 000 unika läsare och 5,2 miljoner interaktioner per månad, redan innan coronaviruset nådde oss, vilket gör den till en av Sveriges största nyhetssajter.

Men när Aktarr skapade länken ”aktarr.se/corona”, som endast innehåller översatta artiklar och samhällsinformation om coronpandemin på arabiska, fick man 150 000 nya läsare bara under de två första veckorna.

Den dagliga interaktionen på hemsidan gick upp från 18 000 till runt 60 000 besökare.

– Aktarrs mål har från början varit att hjälpa den arabisktalande delen av befolkningen att navigera i det svenska samhället. Och nu kan vi göra en jättestor insats, säger Kotada Yonus.

Information på rätt sätt

Men det handlar inte bara om att översätta texterna rakt av, förtydligar Kotada Yonus. Tonen måste justeras så att läsarna tar till sig budskapet.

– Infödda svenskar litar på sina myndigheter. De utgår ifrån att de vill en väl. Men så har det inte alltid varit i de arabiska länder som våra läsare kommer ifrån. Därför kan man inte bara säga ”Gör så här!”, då når informationen inte fram.

Det finns många små och medelstora verksamheter i Malmö som drivs av arabisktalande företagare. Kan Aktarr hjälpa till där?

– Precis! Det är viktigt att de får exakt samma information fast på arabiska, om vilken hjälp de kan få nu, och vilka medel och anstånd som kan sökas. Vi för en dialog med Malmö stad och näringslivsdirektören Micael Nord om hur vi hjälpa till på bästa sätt, säger Kotada Yonus.

Fakta / Aktarr

Nyhetstjänst från Malmö som förmedlar svenska nyheter på arabiska: aktarr.se

Nyheter och samhällsinformation om coronapandemin på arabiska finns på: aktarr.se/corona


Coronainfo på olika språk

I en stad med närmare 350 000 invånare från 184 olika länder krävs det ett hel del arbete för att snabbt kunna nå ut med viktig information.

Text Mirijam Geyerhofer

Genom att vid sidan av svenskan fokusera på somaliska, arabiska och engelska, ska så många Malmöbor som möjligt snabbt kunna ta ställning till hur de bör bete sig för att skydda sig själva och andra från covid-19.

I Malmö stad översätts information till olika språk, exempelvis på vårdboenden, öppna förskolor och i socialtjänsten. Där handlar dock informationen i första hand om sådant som direkt rör verksamheten, till exempel att det har införts besöksförbud just där, eller vad som gäller i skolan om ett barn har snuva.

Mer övergripande information som handlar om sjukdomen covid-19, och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur vi bör röra oss i samhället, samordnas via stadskontoret och samlas på malmo.se.

Somalisk coronainformatör

Baserat på vilka tolktjänster kommunen och regionen oftast köper in, har det beslutats att informationen ska ges på somaliska, arabiska samt på engelska. Kommunen har även anställt en somalisk coronainformatör som jobbar mot mindre grupper.

– Hon kan ge information till vissa nyckelpersoner, till exempel i en förening eller för personer med ett stort kontaktnät, som sedan kan informera vidare i sina nätverk, säger Lena Englund på stadskontoret.

Olika förutsättningar

Även de familjelotsar som jobbar med föräldrar i öppna förskolan kan hjälpa till att sprida information. De utgår alltid ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men kan sedan prata mer allmänt utifrån de specifika målgruppernas behov.

– När svenska myndigheter går ut med rådet att de äldre bör isolera sig, så är det inte så lätt om man bor i ett generationsboende. Då kanske man istället får se över sina egna sociala kontakter, och sortera bort det umgänge som inte är nödvändigt, säger Lena Englund.

Fakta/malmo.se/corona

Här på malmo.se/corona finns information om coronaviruset och covid-19 på svenska, somaliska, arabiska och engelska. Här finns även en text med information på lättläst svenska.

Senast ändrad:

sv