$left
$middle

Felicia Forthmeiier är verksamhetsledare vid Malmö Kvinnojour.

Mer hjälp mot utsatthet i nära relationer

Våld och utsatthet i nära relationer ökar i kristider. En redan kringskuren vardag blir ännu mer begränsad och det kan bli svårare än vanligt att söka hjälp. Men den finns att få. Nu underlättas vägarna till hjälp och stöd.

Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

”Jag är ingen typiskt våldsutsatt kvinna.”

”Det finns andra som har det betydligt värre, han slår mig ju faktiskt inte.”

Våld i nära relationer tar sig olika uttryck. Det behöver inte handla om att bli slagen av en partner eller ens hotad att bli det. Det kan handla om att friheten blir mindre, orden hårdare och vardagen svårare.

Men hjälpen finns, om så bara för att sätta ord på tankar, eller få någon annans syn på det som har blivit normalt – fast det inte borde vara det.

Malmö Kvinnojour är en av flera ideella organisationer som finns för den som utsätts för våld i en nära relation. Jouren har både en stödlinje, en samtalsmottagning och en nystartad chatt, tre vägar till hjälp som alla är kostnadsfria och helt anonyma.

– Vi får samtal från många olika kvinnor. Den typiska våldsutsatta kvinnan finns inte. Vi möter de som har varit gifta med samma partner i 50 år och de som är nya i en relation. De kommer från alla samhällsskikt och yrken, men har det gemensamma att de alla har tagit första steget att få hjälp ur en våldsam relation, säger verksamhetsledare Felicia Forthmeiier.

Stödlinje och skydd

Den första vägen in är oftast stödlinjen. Här svarar erfarna kuratorer på frågor, ger råd och fungerar som bollplank. Inga samtal journalförs eller registreras på något sätt.

– Kanske är ett samtal hit den allra första gången man ens vågar prata om sin relation, säger Felicia Forthmeiier.

– Vi kan sedan erbjuda till exempel samtalsstöd eller kontakt med socialtjänst för att få skyddat boende. Andra är på väg att lämna en relation på egen hand men behöver råd kring praktiska saker.

Extrachatt i coronatid

Våld i nära relationer tenderar att öka när samhället tvingas in i ett tillstånd där vi ska hålla social distans. En redan kringskuren vardag blir mer kontrollerad. Det kan bli svårare än vanligt att söka hjälp.

Malmö Kvinnojours nystartade chatt är ett sätt att underlätta, hoppas Felicia Forthmeiier.

– Om båda parter är hemma mer än vanligt, så kan det vara svårt att hitta lägen att ringa och prata. Då hoppas vi att det ska vara lättare att knappa på telefonen i chatten.

Kampanj för att nå ut brett

Malmö stad driver just nu flera kampanjer för att på olika sätt uppmärksamma Malmöborna på vilken hjälp som finns att få genom kommunen.

– Det finns en risk att möjligheterna att söka hjälp blir mindre under pandemin, och då blir det ännu viktigare för oss hitta nya vägar att nå ut, säger Margot Olsson, samordnare för arbetet mot alla former av våld i nära relation.

– Vi har nyligen haft en annons på Instagram och Snapchat för att nå unga mellan 13 och 21 år som lever med hedersförtryck. Knappt 4 000 personer tittade på den. En Facebook-kampanj för att nå ännu fler grupper pågår just nu – alla ska veta att hjälpen finns.


Fakta/Här går det att få hjälp

Är du i akut fara? Ring alltid 112.

Malmö Kvinnojour når du så här:

• Stödlinjen tfn 040–30 11 13

• Skriv ett mail till: info@malmokvinnojour.se

• Chatta via hemsidan här: malmokvinnojour.se

Kontaktuppgifter till kvinnojourer och stödorganisationer i Malmö hittar du här

Malmö stad har flera stödfunktioner för att hjälpa här

• Du som är utsatt, anhörig eller orolig för någon, kan också ringa dygnet runt till journummer 040–29 09 99.

• Stödtelefon (även sms) för unga som lever med hedersförtryck: 0723–71 22 49.

• Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och nås på 020–50 50 50.

• RFSL Rådgivningen Skåne nås på 040–611 99 50.

Fler ideella kvinno-, tjej- och ungdomsjourer, i Malmö och i övriga landet (klicka på respektive länk):

Tror du att någon blir illa behandlad? Tips och råd hittar du härSenast ändrad:

sv