$left
$middle

Äkta paret Gunnar och Mia Sendel hade inte träffat varandra på över två månader på grund av coronapandemin. Nu kan de ses igen tack vare ett hälsa på-skydd som numera finns på Malmös äldreboenden. ”Både Gunnar och jag tycker det är fruktansvärt tråkigt med teknik, och kan inte det där hur man har möten på internet, så det här passar oss utmärkt”, säger Mia Sendel.

Så förbereder sig staden inför pandemihösten

”Läget är stabilt”, ”Vi har god beredskap” och ”Vi står starka”. Det konstaterar tre chefer inom Malmö stad som alla har att tackla den stundande coronahösten.

Text Magnus Erlandsson & foto Urszula Striner

– Det är ett svårt läge rent kommunikativt. Vi har en fortsatt låg smittspridning i Skåne, men viruset har ju inte förändrats sedan i våras, konstaterar stadens ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl.

När det gäller kommunikationen, som kampanjer och informationsspridning, menar Per-Erik Ebbeståhl att det i grunden är en sjukvårdsfråga och att man även fortsättningsvis kommer att följa Region Skåne hack i häl.

– I höst kommer vi förhoppningsvis att kunna fokusera på vilka konsekvenser coronapandemin får på lång sikt, och hur vi ska rusta oss för det, säger han.

Långsiktigt lager

För att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsmateriel i kommunens reserver – som skyddshandskar, visir och förkläden – organiserades i våras en särskild anskaffningscentral, kallad Oacen, som tar ansvar för den biten.

– För oss var det viktigt att det endast fanns en väg in, så att beställning kommer från ett centralt ställe, och att produkten är kvalitetskontrollerad och når rätt verksamheter, säger Charlotte Widén Odder.

Hon sitter i Malmö stads coronastab och ansvarar för samordning av skyddsmateriel.

För närvarande har Malmö ett lager som räcker i tre månader. Under hösten ska centralen se till att lagret fylls på för att räcka i sex månader.

– Det kommer vi att få fram, och vi har god beredskap inför hösten, säger hon.

Tillförsikt inom vården

Pia Nilsson är enhetschef på Malmö hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning, den verksamhet som kanske utsatts för de tuffaste utmaningarna hittills.

– Jag är ändå optimistisk inför hösten. Vi har inte haft större sjukfrånvaro bland personalen jämfört med andra somrar och alla har kunnat ta ut den semester de velat ha, så vi står starka, säger hon.

Pia Nilsson är även koordinator för den anpassade ledningsgrupp som ses två gånger i veckan för att samordna förvaltningens coronainsatser.

– Det kommer ständigt ny information och forskning som vi måste hålla oss à jour med för att fatta rätt beslut. Vi har även en kontinuerlig avstämning med Region Skåne, säger hon.

Ny höstkampanj

Inför skolstart och under hösten kommer Region Skåne, som bland annat har hand om sjukvården, att använda sig av devisen ”Vi vet att du vet …” i sin generella kampanj som går i hela Skåne.

– Malmöborna vet så klart vad som gäller med att hålla avstånd och annat vid det här laget. Men det är viktigt att påminna dem om att deras bidrag och inställning är avgörande. Så det gäller att alla kämpar på, säger Regions Skånes kommunikationsdirektör Anna Strömblad.


Fakta / Coronahösten – skyddsutrustning, vård och omsorg

• Malmö hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning är Sveriges största vård- och omsorgsförvaltning med 5 500 medarbetare och drygt 10 000 vårdtagare.

• Målet är att Malmö stad under hösten ska ha ett lager med skyddsmateriel för sina verksamheter som räcker i 6 månader.

• Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tillsatt en ledningsgrupp för coronarelaterade insatser.

• Gruppen är indelad i sex ansvarsområden: analysgruppen, samverkansgruppen, kommunikation, materialförsörjning, anpassad vård (kohortvård och covidteam) samt bemanning och rekrytering.

Senast ändrad:

sv