Anhörig - stöd till dig som hjälper, stödjer eller lever nära

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, hög ålder eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv få stöd.

Vem är anhörig?

Anhörig är den som hjälper, stödjer eller lever nära någon som har svårt att klara vardagen på egen hand. Anhörig kan vara en släkting eller god vän, ung eller gammal.

Visste du att…
...det är lagstadgat i socialtjänstlagen att anhöriga som hjälper någon, också har rätt till stöd. 

Anhörig Malmö - nyhetsbrev för dig som är instresserad av anhörigfrågor!

Äntligen är vi igång! Läs första numret och sätt upp dig som prenumerant så att du inte missar kommande nummer! Anhörig Malmö

 

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp?

Anmäl ditt intresse till anhorigstod@malmo.se och ange vilken målgrupp det gäller. Aktuella gruppstarter annonseras här på hemsidan.

Informationskvällar för anhöriga

Här presenterar vi datum för våra informationskvällar för anhöriga till olika målgrupper. Intresserad? Anmäl dig här!

 

5 december - Är du anhörig till någon med demenssjukdom? Mer info (pdf, 778.2 kB).

Anhörigcafé på mötesplatserna

Är du anhörig till någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Vill du träffa andra i samma situation? Klicka här för mer information (pdf, 156.9 kB).  

 

Anhörigcafé på Rundelsgatan 14

Välkommen till caféträffar för anhöriga till personer inom LSS och
socialpsykiatri/psykisk ohälsa. Klicka här för mer information (pdf, 566.5 kB).

 

Anhörigforum

Den 17 oktober hölls Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens första Anhörigforum. Det är ett forum för delaktighet och samverkan kring anhörigfrågor. Anhörigforum riktar sig till dig som är anhörig till en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning. Nästa forum kommer att hållas under våren 2019. Mer information kommer längre fram.

Information & utbildning

Som anhörig kan du behöva information om vart du ska vända dig med olika frågor. I Malmö stad finns det anhörigkonsulenter som arbetar med att utveckla stöd till anhöriga. Du kan vända dig till anhörigkonsulenten:

  • om du har frågor eller funderingar kring din eller din närståendes situation.
  • om du vill ha ett enskilt samtal.
  • om du vill få mer information och kunskap om en viss sjukdom eller diagnos.
  • om du vill vara med i en anhöriggrupp och träffa andra anhöriga i liknande situation.

Läs mer om Anhöriggrupp och Informationskvällar.

Samtalsstöd

Det finns olika former av samtalsstöd som ges av anhörigkonsulenten. Samtalsstöd i grupp eller enskilt. Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. 
Samtalsstöd

Avlösning

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. Malmö stad erbjuder olika avlösningsformer, läs mer här.
Avlastning

Anhörigstöd LSS

Är du anhörig till en person som omfattas av LSS? Läs mer om anhörigstöd här

Senast ändrad: 2018-11-19 09:19