Anhörig - stöd till dig som hjälper, stödjer eller lever nära

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, hög ålder eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv få stöd.

Vem är anhörig?

Anhörig är den som hjälper, stödjer eller lever nära någon som har svårt att klara vardagen på egen hand. Anhörig kan vara en släkting eller god vän, ung eller gammal.

Visste du att…
...det är lagstadgat i socialtjänstlagen att anhöriga som hjälper någon, också har rätt till stöd. 

Anhörigdagen 6 oktober kl 11.30 - 16.30 på Stadsbiblioteket

Välkommen till en dag om vad det innebär att vara anhörig,
om att möta anhöriga i sin yrkesroll och om vilket stöd som
finns att få. Läs mer om programmet här!

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp?

Anmäl ditt intresse till anhorigstod@malmo.se och ange vilken målgrupp det gäller. Aktuella gruppstarter annonseras här på hemsidan.

Informationskvällar för anhöriga

Här presenterar vi datum för våra informationskvällar för anhöriga till olika målgrupper. Intresserad? Anmäl dig här!

Anhörigcafé på mötesplatserna

Är du anhörig till någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Vill du träffa andra i samma situation? Klicka här för mer information (pdf, 156.9 kB).  

 

Anhörigcafé på Rundelsgatan 14

Välkommen till caféträffar för anhöriga till personer inom LSS och
socialpsykiatri/psykisk ohälsa. Klicka här för mer information (pdf, 573.5 kB).

 

Anhörigforum 17 oktober på Kungsgatan 13

Den 17 oktober är det dags för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens första anhörigforum. Ett forum för delaktighet och samverkan kring anhörigfrågor. Anhörigforum riktar sig till dig som är anhörig till en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktoinsnedsättning. Klicka här för mer information. (pdf, 87.6 kB)

Information & utbildning

Som anhörig kan du behöva information om vart du ska vända dig med olika frågor. I Malmö stad finns det anhörigkonsulenter som arbetar med att utveckla stöd till anhöriga. Du kan vända dig till anhörigkonsulenten:

  • om du har frågor eller funderingar kring din eller din närståendes situation.
  • om du vill ha ett enskilt samtal.
  • om du vill få mer information och kunskap om en viss sjukdom eller diagnos.
  • om du vill vara med i en anhöriggrupp och träffa andra anhöriga i liknande situation.

Läs mer om Anhöriggrupp och Informationskvällar.

Samtalsstöd

Det finns olika former av samtalsstöd som ges av anhörigkonsulenten. Samtalsstöd i grupp eller enskilt. Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. 
Samtalsstöd

Avlösning

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. Malmö stad erbjuder olika avlösningsformer. 
Avlastning

Anhörigstöd LSS

Är du anhörig till en person som omfattas av LSS? Läs mer om anhörigstöd här

Läs mer om stöd till anhöriga:

Socialstyrelsens information om anhörigstöd
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Anhöriglinjen
Anhörighandboken
Efterlevandeguiden.se
Broschyr om anhörigstöd (pdf, 1.4 MB)

Senast ändrad: 2018-10-03 14:51