Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper kring en specifik diagnos eller sjukdom. Ibland är fokus samtal och reflektion, andra gånger är det utbildning och information.  

Vem kan vara med i en anhöriggrupp?

Du som hjälper och stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning är välkommen att delta.

Hur går det till?

De flesta grupper träffas fem gånger och består av 5-8 anhöriga. Samtalsledare är oftast en anhörigkonsulent. Anhöriggrupper startas kontinuerligt vid behov och när vi har tillräckligt många deltagare.

 Obs! Det är viktigt för gruppen att du bedömer att du kan delta vid alla tillfällen. Vet du redan att du har annat inbokat någon av dagarna, ber vi dig vänta till nästa omgång.

Anhöriggrupper start hösten 2018

 

Tema demenssjukdom

  • 21/8 Vuxna barn till förälder med demenssjukdom. Inga platser kvar! Inbjudan (pdf, 390.4 kB).
  • 13/9 Start anhöriggrupp make/maka till person med demenssjukdom. Inga platser kvar! Inbjudan (pdf, 214.2 kB).

Datum för fler grupper kommer. Vill du anmäla ditt intresse är du välkommen att kontakta anhorigstod@malmo.se 

För mer info karin.skogmark@malmo.se

 

Tema psykisk ohälsa                                                                                            - grupp startar när tillräckligt många anmält intresse.

  • Anhörig till partner med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info (pdf, 819.9 kB).
  • Förälder till vuxna barn med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info (pdf, 807.7 kB).
  • Vuxna syskon till person med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info (pdf, 813.4 kB).
  • Vuxna barn till förälder med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info (pdf, 809.5 kB).

För mer info rosella.citterio@malmo.se

  

Tema funktionsnedsättning                                                                              - grupp startar när tillräckligt många anmält intresse.

  • Syskonträff - är du syster eller bror till någon med funktionsnedsättning? Inbjudan (pdf, 615.4 kB).
  • Studiecirkel "När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden". Är du intresserad av att delta i en studiecirkel riktad till föräldrar med vuxna barn med funktionsnedsättning? Information (pdf, 204.8 kB) om studiecirkeln.
  • Anhörigträffar för föräldrar till barn med autism (upp till 12 år). Inbjudan (pdf, 760.8 kB).

Se filmen om studiecirkeln "När jag inte längre är med" 


Du kan anmäla ditt intresse även om du inte hittar någon grupp som passar dig just nu - anhorigstod@malmo.se

Vill du komma i kontakt med en anhörigkonsulent? Här hittar du Kontaktuppgifter (pdf, 123 kB).

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-13 11:34