Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper kring en specifik diagnos eller sjukdom. Ibland är fokus samtal och reflektion, andra gånger är det utbildning och information.  

Vem kan vara med i en anhöriggrupp?

Du som hjälper och stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning är välkommen att delta.

Hur går det till?

De flesta grupper träffas fem gånger och består av 5-8 anhöriga. Samtalsledare är oftast en anhörigkonsulent. Anhöriggrupper startas kontinuerligt vid behov och när vi har tillräckligt många deltagare.

Anhöriggrupper våren 2018

 

Tema psykisk ohälsa

 • Anhörig till partner med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info.
 • Förälder till vuxna barn med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info.
 • Vuxna syskon till person med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info.
 • Vuxna barn till förälder med psykisk ohälsa. Läs mer om gruppen och hur du anmäler dig här: Mer info.

För mer info rosella.citterio@malmo.se

 

Tema demenssjukdom

 • 8/3 Start anhöriggrupp make/maka/sambo till person med demenssjukdom. Inbjudan.
 • 4/4 Vuxna barn till förälder med demenssjukdom. Inbjudan.  Fullsatt!
 • 8/5 Extra! Vuxna barn till förälder med demenssjukdom. Inbjudan.

För mer info karin.skogmark@malmo.se

 

Tema funktionsnedsättning

 • Studiecirkel "När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden". Är du intresserad av att delta i en studiecirkel riktad till föräldrar med vuxna barn med funktionsnedsättning? Information om studiecirkeln.
  Datum kommer!

Se filmen om studiecirkeln "När jag inte längre är med"

 • Anhöriggrupp: Förälder till barn med autism (upp till 12 år). Är du intresserad av att delta i en anhöriggrupp riktad till föräldrar med små barn med  autism? Information.                 Fåtal platser kvar!

 

Du kan anmäla ditt intresse även om du inte hittar någon grupp som passar dig just nu - anhorigstod@malmo.se

Vill du komma i kontakt med en anhörigkonsulent? Här hittar du Kontaktuppgifter.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-14 11:57