Informationskvällar för anhöriga

Anhörigstöd i Malmö stad arrangerar informationskvällar för anhöriga. Vi vänder oss till olika målgrupper olika gånger. Syftet är att sprida information om anhörigstöd och erbjuda möjligheten att anmäla sitt intresse för anhöriggrupp. 

Datum för kommande informationskvällar

  • 28 mars Anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Inbjudan.
  • 11 april Anhöriga till personer med demenssjukdom. Inbjudan.      
  • 24 april Om anhörigskap - vad innebär det att vara anhörig? Vad finns det för stöd? Oavsett diagnos eller målgrupp har anhöriga en del gemensamt. Inbjudan.

Med reservation för ändringar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-26 10:45