Stöd till anhöriga – Hit vänder du dig!

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen


Område Norr

Stina Arosenius                                                                           
040-34 52 17                            
stina.arosenius@malmo.se

Område Innerstaden
Helen Persson                                                                              
040-34 49 31
helen.1.persson@malmo.se

Område Söder
Stina Arosenius                                                                           
040-34 52 17                            
stina.arosenius@malmo.se

Helen Persson                                                                              
040-34 49 31
helen.1.persson@malmo.se

Område Väster & Öster
Karin Skogmark                                                                           
040-34 63 84
karin.skogmark@malmo.se

Funktionsstödsförvaltningen


Socialpsykiatri

Rosella Citterio
040-34 72 56  
rosella.citterio@malmo.se

LSS
Annie Mattelin
0729-613639
annie.mattelin@malmo.se

Arbetsmarknads och socialförvaltningen


Öppenvårdshuset Gustav (missbruk/ beroende)

040-34 91 90

Maria Malmö (missbruk/ beroende unga)
040-33 71 70

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-10 11:37