Samtalsstöd

Anhöriga erbjuds enskilda samtal med anhörigkonsulent. Det kan handla om rådgivning och vägledning. Vi brukar också kalla det för medmänskliga stödsamtal.

Det är de individuella behoven som styr hur samtalen ser ut. Ibland handlar samtalen om information, rådgivning och vägledning. Ibland om motivation, bekräftelse och trygghet. Var samtalen äger rum anpassas efter önskemål. De kan ske hos anhörigkonsulenten, vid hembesök eller i formen "walk and talk" (1-1,5 timmes promenad). Ett samtal brukar vanligtvis ta cirka en timme. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kontakta en anhörigkonsulent för att boka ett samtal! Se Kontaktuppgifter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-09 09:02