Avgifter för vård och omsorg

Malmö stad tar ut avgifter för bland annat hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, korttidsboende och särskilt boende. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Reglerna styrs av Socialtjänstlagen.

Dina rättigheter inom vård och omsorg

Vård och omsorg regleras främst utifrån lagstiftning.
Läs mer här om de olika lagarna.

Inte nöjd? — överklaga

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din avgiftshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be avgiftshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv. Kontakta gärna handläggaren innan du överklagar för att se om det går att reda ut problemet.

Du kan överklaga beslut om hemtjänstavgiften till förvaltningsrätten om det avser:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av förbehållsbelopp.

Läs mer om överklagan av beslut här.

Senast ändrad: 2019-01-17 15:12