Serviceinsatser i tid för hemtjänst

Den 1 januari 2015 inför Malmö stad en ny modell för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst.

Nya och omprövade biståndsbeslut kommer att bedömas utifrån ICF/BIC, i den modellen ingår även bedömning av behov av stöd och hjälp med serviceinsatser. Stöd för arbetssättet finns i det nya verksamhetssystemet Lifecare-Procapita.

Vad ingår?

Med serviceinsatser menar vi det stöd och den hjälp som brukaren behöver för att städa bostaden, tvätta och torka kläder samt för att göra inköp av varor och tjänster. Fönsterputsning ingår i serviceinsatsen att städa bostaden.

Stöd och hjälp i timmar

I den nya modellen beviljas brukaren tid i timmar och betalar även för insatsen i timmar. På så sätt blir det även tydligare för dig vad du betalar för.

Du har nu möjlighet att byta insatser

Brukaren kan byta mellan beslutade serviceinsatser, och vid enstaka tillfällen välja en serviceinsats som ej är beslutad, eller använda tiden för en social aktivitet, t.ex. att vistas ute, pratstund, hjälp med att kontakta anhörig eller läsa post.

Upphandlat avtal för utförande av serviceinsats

Stadsområdesnämnd kan ha upphandlat avtal med entreprenör för utförande av viss serviceinsats alternativt anslutit sig till ett för Malmö stad gemensamt upphandlat ramavtal.

Om brukaren får utfört serviceinsats genom upphandlat avtal reduceras den beslutade tiden för brukaren att disponera med den tid som motsvarar den specifika serviceinsatsen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-21 09:34