Boende för äldre

Här kan du läsa om olika boenden för äldre och seniorer i Malmö.

Särskilt boende är för dig som har omfattande behov av vård och omsorg eller om du inte längre känner dig trygg hemma.

Du kan ansöka om särskilt boende när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora. Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Särskilt boende är ett eget boende med vanligt hyreskontrakt. Det består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Hyresgästen betalar hyra precis som för en "vanlig" lägenhet. Du får själv möblera din lägenhet i det särskilda boendet, ofta med undantag av sängen.

Hitta och jämför äldreboenden (särskilda boenden)

Boendeformer inom särskilt boende

  • Vårdboende - med inriktning för personer med somatisk sjukdom.
  • Gruppboende - med särskild inriktning för personer med demenssjukdom.
  • Gruppboende psykiatri - med inriktning för personer med psykisk sjukdom.

Övriga boendeformer

  • Seniorboende är för dig som är 55 år eller äldre och söker ett bekvämare och mer tillgängligt boende.
  • Trygghetsboende är en boendeform för dig som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet och är i behov av serviceinsatser.
  • Boende för döva/dövblinda - ett boende för dig som är över 65 år, är teckenspråkig samt har behov av vård.
  • Korttidsboende - för personer som har behov av rehabilitering efter sjukdom eller skada. Läs mer om korttidsboende här.

Senast ändrad: 2018-10-03 17:20