Ansökan

Du måste alltid ta kontakt med biståndshandläggaren i ditt stadsområde när du vill ansöka om ett särskilt boende. Handläggaren utreder dina behov och beslutar sedan om du ska få ett särskilt boende.
Din ansökan behovsprövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänstlagen.

Ibland kan det vara svårt att erbjuda en lägenhet, där du önskar bo inom rimlig tid. Då kan kommunen erbjuda dig ett annat äldreboende, där du kan får dina behov tillgodosedda. Du har då möjlighet att stå kvar som sökande till ditt 1:a hands alternativ.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Söder: 040- 34 74 37

Innerstaden: 040-34 50 50 eller e-post innerstaden.bhl@malmo.se

Väster: 040-346343, 040-345213

Norr: 040-342197, 040-345183 eller 040-346002

Öster: 0723-735909

Är du osäker på vilket stadsområde du bor i kontakta hälsa, vård omsorgs växel 040-34 00 60, så får du hjälp.

Vill du flytta till Malmö?

Äldre från hela Sverige har möjlighet att söka särskilt boende i Malmö. Ansökan görs via Vård- och boendeförmedlingen i Malmö stad.

Kontakta Vård- och boendeförmedlingen via e-post vardobo@malmo.se

Dina rättigheter

Särskilt boende är en individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer om socialtjänstlagen>>

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-16 10:50