Gruppboende för personer med demenssjukdom

Har du fått en demensdiagnos? Eller lever du med, eller stödjer en familjemedlem, som har en demensdiagnos?

Du kan ansöka om att bo på ett gruppboende om du har ett omfattande behov av vård och omsorg eller inte längre känner dig trygg hemma med stöd och hjälp från hemtjänst eller omvårdnadsgrupper.

Gruppboende kallas den form av äldreboende som vänder sig till personer med demenssjukdom. Här finns speciell omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom. På ett gruppboende ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

När passar gruppboende?
Rådgör gärna med demenssjuksköterska eller biståndshandläggare om att flytta till gruppboende.

Ansökan om gruppboende görs hos biståndshandläggaren i ditt stadsområde.

Om jag flyttar...

När du erbjudits en lägenhet och bestämt dig för att flytta, kan det uppstå en del funderingar.

Vanliga tankar och funderingar inför flytten.

Demenssjukdom

Läs mer om stöd till personer med demenssjukdom.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-08 11:35