Inför flytten till särskilt boende

Här försöker vi beskriva vanliga tankar och funderingar inför flytten till gruppboende eller vårdboende (särskilt boende).

Vad kan jag ta med mig?

Du har nu tackat ja till det erbjudande som du fått och vet när du kan flytta in. Då kan det vara bra att besöka din nya bostad så att du vet vad du kan och behöver ta med dig.  Fundera över vad du vill ta med dig, försök att känna och tänka till ordentligt, vad det är du tycker extra mycket om. Du kan med all sannolikhet inte ta med dig allt från ditt tidigare hem.
Finns det saker som betytt mycket för dig? Något som ger dig ro, minnen eller som säger mycket om dig som person och det liv du har levt? Fotografier kan vara roligt att ha både för dig själv, för dina nya grannar och för personalen.
Ta hjälp av personalen på vårdboendet. De kan ge dig fler praktiska tips.

Har du haft hemtjänst eller trygghetslarm?

Det är viktigt att du berättar för hemtjänsten att du ska flytta, och var du flyttar. De kan behöva hjälpa till med mediciner och medicinlista. Dessutom är det viktigt att du får den hjälp du behöver fram till dess du flyttar. Tänk på att få tillbaka nycklar som hemtjänsten har lånat.
Har du  trygghetslarm, ska detta lämnas tillbaka när du flyttat och du ska även få tillbaka dina nycklar.
Prata med din biståndshandläggare om du är osäker på vem du ska kontakta.

Hjälpmedel

Har du lånat hjälpmedel ska du kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast för att ta reda på vilka hjälpmedel som du kan ta med till ditt nya boende och vilka som redan finns boendet.

Hemsjukvård

Meddela även hemsjukvården att du flyttar. De tar kontakt med ansvarig sköterska i din nya bostad så att du får den medicinska hjälpen som du behöver. Berätta på för sköterskan i ditt nya boende vilken vårdcentral du tillhör och om namnet på din läkare.

Flytten

Tänk på att:

  • säga upp kontraktet på din gamla bostad eller att sälja
  • göra adressändring
  • flytta ditt telefonabonnemang
  • kontakta Försäkringskassan för eventuellt hyresbidrag

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-27 09:08