Att bo tillsammans på vårdboende

Makar eller motsvarande som lever tillsammans ska, i särskilda fall, få möjlighet att få bo tillsammans på ett särskilt boenden även om bara den ena parten har ett utrett behov av sådant boende.

Par som bott tillsammans kan få möjlighet att fortsätta bo tillsammans på ett särskilt boenden även om bara den ena parten har ett behov av sådant boende. Om den medflyttande behöver insatser så får ansökan om det ske på samma sätt som ansökan om hemtjänst i ordinärt boende. Den medflyttande erbjuds matabonnemang och betalar då för det enligt aktuell taxa.

Par erbjuds i första hand tvårumslägenhet. Vid kontraktsskrivningen skrivs ett särskilt villkor in om att vid partners bortgång äger inte längre den anhörige rätt till lägenheten.

Den medflyttande partnern kan få möjlighet att prova boendet under en 3-månadersperiod för att se om det är den bästa lösningen. Malmö stad tar då hänsyn till dubbla hyreskostnader upp till sex månader (tre månaders provboende, tre månaders uppsägning av hyresavtal). Det är viktigt att båda i paret känner att samboende på ett särskilt boende är en bra lösning. I vissa fall kan till exempel ett närliggande trygghetsboende eller seniorboende vara ett bättre alternativ.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-27 08:41