Hur ansöker jag om äldreboende?

Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga om du vill ansökan om att bo på äldreboende.

Du måste alltid ta kontakt med biståndshandläggare när du vill ansöka om ett äldreboende (särskilt boende). Handläggaren utreder dina behov och beslutar sedan om du ska få lägenhet på ett äldreboende.

Din ansökan prövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänstlagen.

Ibland kan det vara svårt att erbjuda en lägenhet, där du önskar bo inom rimlig tid. Då kan kommunen erbjuda dig ett annat äldreboende, där du kan får dina behov tillgodosedda. Du har då möjlighet att stå kvar som sökande till ditt 1:a hands alternativ.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-27 09:07