Ansökan

För att ansöka om en lägenhet på någon av Malmö stads LSS-boenden tar du kontakt med biståndshandläggare i funktionsstödsförvaltningen. Hen utreder sedan ditt behov.

Enligt gällande regler ska Malmö stad erbjuda en plats på ett LSS-boende så snart som möjligt efter det du har blivit beviljad boende. För dig som ansöker betyder detta att du också ska vara beredd att flytta.

Så här går det till

Om du beviljats bostad kan det dröja innan det blir en lägenhet ledig. Din biståndshandläggare får information när det finns ledig lägenhet som skulle passa dina behov. Du får då besked om att du kan titta på lägenheten och ta ställning till om du vill flytta in. Det är alltid den person som anses ha störst behov som erbjuds lägenheten.

Visning

Det går bra att komma på visning av den lägenhet som du blivit erbjuden. Då får du träffa personalen, titta på lägenheten och de gemensamma utrymmena och få information om hyra, service, måltider med mera.

Om du bor i en annan stad och vill flytta till Malmö

Du har möjlighet att söka LSS-boende i Malmö om du vill flytta hit. Kontakta din biståndshandläggare eller Socialförvaltning där du bor. Du kan även ansöka om förhandsbesked direkt till Malmö stad.

Skicka din ansökningsblankett till:
Funktionsstödsförvaltningen
Myndigheten
Fänriksgatan 1
211 49 Malmö

Om du tackar nej

Om du blir anvisad en lägenhet som du väljer att tacka nej till, talar du om för din biståndshandläggare om du vill kvarstå med din ansökan till nästa erbjudande.

Överklaga beslut
Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.

Senast ändrad: 2018-06-28 10:10