Avgifter

Här kan du läsa om avgifter för bostäder med särskild service enligt LSS i Malmö.

Högsta hyresnivå

En person ska inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. För en bostad med särskild service enlig LSS har den enskilde kostnader för bostad och mat samt eventuella kultur- och fritidsaktiviteter.

Från den 1/10 2017 är taket 6 200 kronor i månaden för hur hög hyran får vara för bostad med särskild service enligt LSS.

Bostadstillägg

Bostadstillägg söks hos Försäkringskassan. Du som idag har bostadstillägg har möjlighet att söka nytt bostadstillägg utifrån det nya hyrestaket. Ring Försäkringskassans kundcenter på 077-152 45 24 eller läs mer på deras hemsida.

Försäkringskassan - bostadstillägg 

Frågor om det förändrade hyrestaket

Har du generella frågor om förändringen? Kontakta Kristina Saunders, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen.
Telefon: 040-34 39 13.

Har du frågor om just din hyra – kontakta din avgiftshandläggare.

Informationsblad om höjt hyrestak för LSS bostad (pdf, 90.4 kB)

Boendeabonnemang

Allt fler väljer att göra sina egna inköp och tillaga sina måltider i den egna bostaden. Men du som önskar kan välja ett boendeabonnemang om du inte vill eller kan handla och tillaga din måltid.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.

Försäkringskassan - aktivitetsersättning

Sjukersättning vid sjukdom

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.

Försäkringskassan - sjukersättning

Senast ändrad: 2019-01-02 13:49