Frågor&svar om det förändrade hyrestaket

Här hittar du Frågor&svar om det förändrade hyrestaket för LSS bostäder som trädde i kraft den 1 oktober 2017.

Vad menar Malmö stad med hyrestak?

Svar: Hyrestak är den högsta hyran som den som bor i en LSS bostad ska betala, oavsett vad den faktiska hyran för bostaden är. 

Vem har beslutat om höjt hyrestak i Malmö stad?

Svar: Det är politikerna i kommunfullmäktige i Malmö stad som beslutar om hyrestak för LSS bostäder.

Varför höjs hyrestaket?

Svar: När kommunfullmäktige för mer än tio år sedan beslutade om ett ”hyrestak”, bestämdes att hyrestaket skulle vara samma belopp som Försäkringskassan kunde ge bostadstillägg för. Sedan 2006 har detta varit oförändrat, 5 000 kronor. I det nya beslutet säger kommunfullmäktige att hyrestaket istället ska vara samma som belopp som gäller för särskilt bostadstillägg. I år är detta 6 200 kronor.

Från när sker höjningen av hyrestaket?

Svar: Höjningen sker från och med den 1 oktober 2017.

Vilka berörs av det höjda hyrestaket?

Svar: Du som bor i LSS bostad och har en faktisk hyra över 5 000 kronor. 

Vad är särskilt bostadstillägg?

Svar: Särskilt bostadstillägg är till för att du ska ha tillräckligt kvar att leva på när hyran är betald. Hur mycket du minst ska ha kvar beslutas varje år av Riksdagen. 

Hur ansöker jag om bostadstillägg och särskilt bostadstillägg?

Svar: Kontakta Försäkringskassans kundcenter på 0771 – 524 524 eller via deras hemsida www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning Pensionsmyndigheten 0771 – 776 776
pensionsmyndigheten.se Från pensionsmyndighetens sida kan du skicka mejl direkt med frågor.

Om jag har en ekonomi som gör att jag inte blir beviljad särskilt bostadstillägg, hur mycket kan då min hyreshöjning bli?

Svar: Från en mindre höjning till maximalt 1 200 kronor i månaden beroende på vad din faktiska hyra är. 

Kan jag ansöka om särskilt bostadstillägg i efterhand?

Svar: Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kan pröva och bevilja bostadstillägg och särskilt bostadstillägg längst tre månader i efterhand. För att få högre bostadstillägg från och med 1 oktober 2017 måste ansökan/anmälan senast ha kommit till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten i januari 2018.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-20 14:35