Boendeformer med särskild service enligt LSS

Gruppbostad

Gruppbostad är avsett för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad. Gruppbostad är ett litet antal lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. Köket och vardagsrummet fungerar som en samlande punkt för dem som bor i gruppbostaden. I gruppbostaden finns personal dygnet runt.

Serviceboende

Serviceboende passar för dig som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Serviceboende är vanliga lägenheter som till exempel ligger i samma trappuppgång. Tillgång till personligt stöd ska finnas. Detta stöd ges av en fast personalgrupp som finns i anslutning till serviceboendet dygnet runt. De som bor i en servicebostad ska också ha tillgång till en gemensam lokal där de kan mötas och umgås.

Eget boende

Ett alternativ är att du ordnar sitt eget boende och sedan får hjälp genom personlig assistent eller med annan hjälp som till exempel hemtjänst. Det är du som tillsammans med dina anhöriga och din biståndshandläggare som bestämmer vad som är bäst för dig.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar och som inte kan bo kvar hemma finns familjehem eller boenden med särskild service.

Senast ändrad: 2017-05-10 14:02