Bostäder enligt LSS för personer med funktionsnedsättning

Malmö stad har boenden enligt LSS riktade till personer med:

  • Autism
  • Asperger Syndrom
  • Förvärvad hjärnskada i vuxen ålder
  • Psykisk funktionsnedsättning
  • Intellektuell funktionsnedsättning

Senast ändrad: 2017-05-10 14:03