Ansökan

Fredagen den 23 mars har vi endast telefontid till kl. 12.00 för samtal som avser ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst. Måndag den 26 mars har vi telefontid som vanligt kl. 8.30 -12.00 och 13.00 -15.00.

Att ansöka om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst på en blankett som du skickar till Malmö stad serviceresor. Blanketten kan du ladda ned här. Du kan också ringa till oss så skickar vi den hem till dig. Första gången du ansöker om färdtjänst behöver du även bifoga ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal som utförligt beskriver ditt funktionshinder och hur det påverkar din förmåga att förflytta dig eller din förmåga att resa med allmän kollektivtrafik.

Du som ansöker om färdtjänst blir i regel kallad till ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Att ansöka om förlängning av färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas för en begränsad period eller tillsvidare. Det är ditt funktionshinder och den allmänna kollektivtrafikens utformning som avgör under hur lång tid du beviljas färdtjänst.

När ditt färdtjänsttillstånd håller på att löpa ut får du en blankett hemskickad till dig. Blanketten fyller du i och skickar tillbaka till Malmö stad Serviceresor. Att du har haft färdtjänst tidigare innebär inte att du automatiskt beviljas förlängt tillstånd till färdtjänst. En färdtjänstutredare bedömer om ansökan behöver kompletteras med ett nytt medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal eller ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Att ansöka om en tilläggstjänst

Om du behöver en tilläggstjänst för att kunna resa med färdtjänst kontaktar du Malmö stad serviceresor tel. 040-34 55 55.

De vanligaste tilläggstjänsterna du kan ansöka om är:

  • Extra behjälplighet
  • Framsätesplats
  • Specialfordon
  • Tillstånd att ta med ledsagare

När du ansöker om en tilläggstjänst behöver du oftast komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårds-personal som styrker ditt behov av det tillägg du ansökt om.
För utförligare information om de olika tilläggstjänsterna. Se Informationsbroschyr om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Att ansöka om fast avgift för resor till arbete, studier och daglig verksamhet utanför Malmö

Du som arbetar, studerar eller deltar i daglig verksamhet jämlikt LSS utanför Malmö inom SSK-området (Sydvästra Skånes Kommunförbund), kan efter ansökan debiteras en fast månadsavgift á 795 kronor.

Du som arbetar, studerar eller deltar i daglig verksamhet jämlikt LSS utanför Malmö i övriga Skåne, kan efter ansökan debiteras en fast månadsavgift á 1195 kronor. För karta var god se Informationsbroschyr om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 12:51