Beställa resa

Förändring i färdtjänstabonnemanget från 1 februari

Från 1 februari 2019 kommer alla resenärer i Skåne som gör en sjukresa att faktureras av Region Skåne. Tidigare har Malmö haft ett särskilt system som gjort att du som är färdtjänstberättigad också har kunnat göra sjukresor på ditt färdtjänstabonnemang. Detta förändras nu och du kommer istället att betala egenavgiften för din sjukresa, på samma sätt som övriga skåningar gör.


  • En sjukresa är en resa till och från vården, tandvård och rehab.
  • En färdtjänstresa är en resa som görs för andra
     ändamål.

 Läs mer om vad ändringarna innebär här.  (pdf, 184 kB)

Beställ resa via dator eller app

Du kan boka antingen från en dator eller via serviceresors app i mobiltelefon eller surfplatta. Om du reser med specialfordon och behöver bärhjälp med trappklättrare, måste du ringa och boka din resa. Läs mer och ladda ner instruktioner via denna länk (pdf, 756.7 kB). Du kan också kontakta oss på 040-34 55 55.

Beställ färdtjänstresa via telefon

Färdtjänst med personbil
Telefon 0771-29 43 43 dygnet runt.

Färdtjänst med specialfordon
Telefon 040-34 33 80 dygnet runt. Lördag, söndag och helgdag är beställningscentralen endast öppen för beställning av spontanresor.

Avbeställning
Vardagar kl. 07.00–19.00 telefon 040-34 39 00.
Övrig tid personbil, telefon 0771-29 43 43.
Övrig tid specialfordon, telefon 040-34 33 80.

Beställ sjukresa via telefon

Sjukresa med personbil (bokas hos Malmö serviceresor)
Telefon 040-34 55 20 dygnet runt.

Sjukresa med specialfordon (bokas hos Skånetrafiken)
Telefon 0771-77 44 11 dygnet runt.

Om bilen inte kommer i tid

Oavsett hur du har beställt måste du ringa något av dessa telefonnummer om bilen inte kommer i tid:
Vardagar kl. 07.00–19.00 tel. 040-34 55 10.
Övrig tid personbil, telefon 0771-29 43 43.
Övrig tid specialfordon, telefon 040-34 33 80.

Om du reser med specialfordon och behöver trappklättrare

Ring oss på telefon 040-34 33 80, välj alternativ 1. Före din resa behöver vi besiktiga att trappklättraren fungerar med trappans utformning och din rullstol.

Kontakta Malmö stad serviceresor för mer information.

Senast ändrad: 2019-02-01 08:43