Färdtjänstresa med medresenär eller ledsagare

Resa med medpassagerare

Du har rätt att ta med dig upp till tre medpassagerare vid färdtjänstresa mot en avgift á 29 kronor per medpassagerare. Avgiften gäller för resa inom Malmö stad. Resa utanför Malmö stad debiteras enligt särskild avgiftstabell. Om du har barn eller syskon som inte fyllt sju år kan de följa med dig utan extra kostnad under förutsättning att detta har föranmälts till serviceresor på tel: 040-34 55 55.

Resa med ledsagare

Om du behöver hjälp under själva färdtjänstresan, det vill säga i bilen under färd, kan du ansöka om tillstånd att kostnadsfritt ta med ledsagare. Tillsammans med ansökan behöver du även skicka med medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal som utförligt beskriver vad du behöver ha hjälp med under själva färdtjänstresan. En färdtjänstutredare utreder och beslutar om tillstånd att ta med ledsagare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Om du har beviljats ledsagarservice, boendestödjare, personlig assistans eller LSS boende kan du få tillstånd att ta med ledsagare under din färdtjänstresa. För detta krävs ett beslut. För att få tillstånd måste Malmö stad serviceresor ta del av det aktuella beslutet. 

Senast ändrad: 2018-05-31 09:43