Förlängning av färdtjänst och tilläggstjänster

Förlängning av färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas för en begränsad period eller tillsvidare. Det är ditt funktionshinder och den allmänna kollektivtrafikens utformning som avgör under hur lång tid du beviljas färdtjänst.

När ditt färdtjänsttillstånd håller på att löpa ut får du en blankett hemskickad till dig. Blanketten fyller du i och skickar tillbaka till Malmö stad Serviceresor. Att du har haft färdtjänst tidigare innebär inte att du automatiskt beviljas förlängt tillstånd till färdtjänst.

En färdtjänstutredare bedömer om ansökan behöver kompletteras med ett nytt medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal eller ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat. 

Tilläggstjänster

Om du behöver en tilläggstjänst för att kunna resa med färdtjänst kontaktar du Malmö stad serviceresor (kontakt nedan).

De vanligaste tilläggstjänsterna du kan ansöka om är:

  • Extra behjälplighet
  • Framsätesplats
  • Specialfordon
  • Tillstånd att ta med ledsagare

När du ansöker om en tilläggstjänst behöver du oftast komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal som styrker ditt behov av det tillägg du ansökt om.

Att ansöka om fast avgift för resor utanför Malmö

  • Du som arbetar, studerar eller deltar i daglig verksamhet jämlikt LSS utanför Malmö inom SSK-området (Sydvästra Skånes Kommunförbund), kan efter ansökan debiteras en fast månadsavgift á 795 kronor.
  • Du som arbetar, studerar eller deltar i daglig verksamhet jämlikt LSS utanför Malmö i övriga Skåne, kan efter ansökan debiteras en fast månadsavgift á 1195 kronor.

Senast ändrad: 2018-10-22 14:28