Rättigheter och överklagande

Rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

 

Lag (1997:736) om färdtjänst

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Kommunala regler finns i ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun (pdf, 348.5 kB)” antagna den 28 maj 2015

Om du inte är nöjd med det beslut du fått av Malmö stad serviceresor har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska ange vilket beslut du vill överklaga och varför du vill överklaga. Om du behöver hjälp med att skriva ditt överklagande kan du få hjälp av en färdtjänstutredare. Ditt överklagande skickar du till Malmö stad serviceresor, som sedan skickar det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö. Ditt överklagande ska ha inkommit till Malmö stad serviceresor senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Bärhjälp med trappklättrare

Det finns inget lagkrav om att trappklättring ska utföras som en del i färdtjänsten. I lagen om färdtjänst framgår att huvudmannen har en skyldighet att tillhandahålla färdtjänst av god kvalité. I riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun framgår att den som reser med specialfordon kan, under vissa förutsättningar, som en särskild service få hjälp med trappklättring inom Malmö kommun.

Läs mer om trappklättring för dig som reser färdtjänst med specialfordon

Senast ändrad: 2018-03-07 12:28