Vanliga frågor och svar

På denna sidan kan du ta del av de vanligaste frågorna som vi har besvarat.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Det kan innebära avvikelser i både resväg och restid. Rätten till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst.
_________________________________________________

Vem kan få färdtjänst?

Den som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer eller att förflytta sig på egen hand kan beviljas färdtjänst. Funktionshindret får inte vara tillfälligt.
_________________________________________________  

Hur gör jag för att ansöka om färdtjänst?

"Ansökan om färdtjänst" görs på en särskild blankett som du kan ladda ned på malmo.se. Du kan också ringa till Malmö stad serviceresor telefonnummer 040-34 55 55. Till ansökan behöver du även bifoga ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal. Du som ansöker om färdtjänst kan bli kallad till ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Ladda ned "Ansökan om färdtjänst".
 _________________________________________________

När kommer mitt Jojo Serviceresekort?

Det kan ta upp till 2 veckor efter beslut har fattats innan du får ditt kort. Kortet skickas till din folkbokföringsadress.

__________________________________________________________________________________

Kan jag börja åka med buss och tåg innan jag har fått mitt Jojo Serviceresekort?

Nej, du måste alltid ha med ditt Jojo Serviceresekort när du ska resa med kollektivtrafiken i Skåne. Ditt färdtjänstbeslut gäller inte som resebevis.
_________________________________________________

Kan jag börja åka med färdtjänstbil innan jag har fått mitt Jojo Serviceresekort?

Ja, om ditt färdtjänsttillstånd är aktiverat. Då säger du dina fyra sista siffror i ditt personnummer till chauffören. Du ska även kunna legitimera dig med en giltig ID-handling.
_________________________________________________

Jag har tappat bort mitt Jojo Serviceresekort, vad gör jag?

Ring till Skånetrafikens kundservice på telefon 0771-77 77 77 och beställ ett nytt kort. Ditt gamla kort spärras.
_________________________________________________

Kan jag låna ut mitt Jojo Serviceresekort?

Nej, ditt färdtjänsttillstånd är personligt och ingen annan får resa med ditt kort. Om någon annan än du reser med Skånetrafikens bussar eller tåg på ditt kort kan den som åker få böter vid kontroll. Vid en upprepad händelse spärras kortet för resor med allmän kollektivtrafik under en period om 6 månader. Om någon annan reser med färdtjänstbil i ditt namn kan vi komma att återkalla ditt färdtjänsttillstånd. Den som har färdtjänsttillstånd måste alltid vara med på resan.

_________________________________________________

Vad kostar färdtjänsten?

Abonnemangsform 1: För dig som reser sällan

Du som beviljats färdtjänst får detta alternativ automatiskt, om du inte själv valt abonnemangsform i din ansökan. Du måste själv meddela om du vill byta till abonnemangsform 2. Abonnemangsform 1 rekommenderas för dig som inte gör mer än 17 enkelresor inom Malmö stad under en månad. Månadskostnaden är 160 kronor och i denna ingår fem enkelresor inom Malmö stad. Om du reser mer än fem enkelresor betalar du 32 kronor för varje resa inom Malmö stad. Reser du mycket under en månad innebär det att din kostnad kan bli hög eftersom det inte finns något kostnadstak i abonnemangsform 1.

Resor med färdtjänst utanför Malmö stad debiteras enligt en särskild avgiftstabell. Kontakta din beställningscentral för mer information.

Abonnemangsform 2: För dig som vill ha en fast avgift

Om du regelbundet reser mycket med färdtjänst eller vill ha en fast avgift kan du välja denna abonnemangsform. Månadskostnaden är 550 kronor och du kan resa så ofta du behöver inom Malmö stad.

Resor med färdtjänst utanför Malmö stad debiteras enligt en särskild avgiftstabell och ingår inte i den fasta avgiften. Kontakta din beställningscentral för mer information.

I båda abonnemangsformerna ingår även rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan kostnad så ofta du vill. Du har också rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan kostnad.

_________________________________________________

Vad kostar färdtjänst för barn?

Barn och unga mellan 7 och 20 år

Abonnemang 1: Du betalar 160 kronor i månaden. I avgiften ingår 5 enkla resor inom Malmö. Om du gör fler än 5 enkla resor betalar du 16 kronor för varje extra resa inom Malmö. Abonnemang 2: Du betalar 275 kronor i månaden. I avgiften ingår ett obegränsat antal resor inom Malmö.

Barn upp till 7 år

Barn upp till 7 år får inte resa med färdtjänst utan vuxen. Avgiften är 160 kronor i månaden. I avgiften ingår ett obegränsat antal resor inom Malmö. Barn upp till 7 år har rätt att ta med en ledsagare (vuxen) utan kostnad.

_________________________________________________

Jag behöver ha hjälp när jag reser med färdtjänst, kan någon åka med gratis?

Om du behöver hjälp under själva färdtjänstresan, det vill säga i bilen under färd, kan du ansöka om att få tillstånd att kostnadsfritt ta med ledsagare. Du beviljas inte rätt att ta med ledsagare för att du behöver hjälp när du kommer fram till ankomstadressen, t ex för att du behöver ha hjälp att handla eller liknande. Chauffören kan hjälpa dig till och från bilen om du har tilläggstjänsten extra behjälplighet.

_________________________________________________

Får jag ta med mig någon på min färdtjänstresa?

Ja, du har rätt att ta med dig upp till tre medpassagerare vid färdtjänstresa mot en avgift á 32 kronor per medpassagerare och enkelresa. Avgiften gäller för resa inom Malmö stad. Resa utanför Malmö stad debiteras enligt särskild avgiftstabell.

_________________________________________________


Jag har barn/syskon med mig som medresenär, vad kostar det?

Om du har föranmält på telefon 040-34 55 55 att du har barn under 7 år följer barnet med kostnadsfritt inom Malmö.

Barn från 7-20 år följer med på resan till en avgift om 16 kronor inom Malmö.

Barn och ungdomar betalar samma avgift som vuxna när man reser till en annan kommun i Skåne, samt Valjeviken i Blekinge och Majenfors i Småland.

_________________________________________________

Vad gör jag om bilen är försenad?

Mellan klockan 07:00-19:00, ring 040-34 55 10 (tonvalstelefon, välj 1)

Övrig tid personbil, ring 0771-29 43 43

Övrig tid specialfordon, ring 040-34 33 80

_________________________________________________

När behöver jag senast avboka min resa om jag inte vill åka?

Avbokning av resor inom Malmö måste göras senast 30 minuter innan avresa.

För resor utanför Malmö.

_________________________________________________

Jag har problem med appen för bokningar av resor, vart vänder jag mig?

Du kan ringa 040-34 55 55, eller ladda ned instruktioner.

Instruktioner

_________________________________________________

Hur många resor får jag göra?

Du som har rätt till färdtjänst får göra ett obegränsat antal resor inom Malmö stad och i Skåne. En färdtjänstresa måste alltid börja eller sluta i Malmö stad.
_________________________________________________

Vad innebär fria resor?

Fria resor innebär att du reser fritt i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne tillsammans med en ledsagare på bussar och tåg. Det blir lättare för dig att resa med allmän kollektivtrafik eftersom resorna är fria och du inte behöver lösa biljett. Du behöver inte heller tänka på att ladda ditt Jojo Serviceresor med pengar för att kunna resa.
_________________________________________________

Var gäller fria resor?

Fria resor gäller på Skånetrafikens bussar, tåg och närtrafik inom hela Skåne. Vill du resa utanför Skåne gäller inte fria resor. Du behöver då köpa biljett enligt ordinarie taxa.

Kontakta Skånetrafiken för mer information tel. 0771-77 77 77
_____________________________________________

Hur betalar jag för min färdtjänst?

Du får en faktura i slutet av varje månad. Du betalar ingenting till chauffören. När du har blivit beviljad färdtjänst kommer ett Jojo-Serviceresekort att skickas till din folkbokföringsadress. Kortet visar du för chauffören varje gång du reser med färdtjänst. ________________________________________________

Jag vill resa till en annan kommun i Skåne, går det?

Ja, det kan du göra. Det kostar dock extra att åka färdtjänst utanför Malmö stad. Du får uppgift om priset när du beställer din resa. En färdtjänstresa måste alltid börja eller sluta i Malmö stad.
________________________________________________

Jag vill resa till en kommun utanför Skåne, går det?

Nej, det kan du inte göra. Om du ska resa utanför Skåne kan du ansöka om tillstånd till riksfärdtjänst. Här kan du läsa mer om riksfärdtjänst.
________________________________________________

Jag ska flytta till en annan kommun, behöver jag säga upp min färdtjänst eller avslutas den automatiskt?

Om du ska flytta till en annan kommun måste du säga upp din färdtjänst. Du betalar avgift för färdtjänsten i Malmö till och med månaden då du säger upp din färdtjänst. Om du har behov av färdtjänst i den nya kommunen måste du göra en ansökan om färdtjänst där.
________________________________________________

Jag har haft färdtjänst i en annan kommun, och ska nu flytta till Malmö. Flyttas färdtjänsttillståndet till Malmö kommun automatiskt?

Om du har haft färdtjänst i en annan kommun, och ska flytta till Malmö kommun måste du ansöka om färdtjänsttillstånd på nytt i Malmö kommun.

"Ansökan om färdtjänst" görs på en särskild blankett som du kan ladda ned på malmo.se. Du kan också ringa till Malmö stad serviceresor tel. 040-34 55 55. Till ansökan behöver du även bifoga ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal. Du som ansöker om färdtjänst kan bli kallad till ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Ladda ned "Ansökan om färdtjänst".
________________________________________________

Jag kan inte komma ner för trapporna på grund av mitt funktionshinder. Kan jag få hjälp ner för trapporna?

Ja, om du reser färdtjänst med specialfordon och vår besiktning visar att det fungerar. Ring oss på telefon 040-34 33 80, välj alternativ 1 för mer information.

Vad är en besiktning?
Vi bokar in ett besök hos dig där våra förare kontrollerar att;

· Du har tillgång till en anpassad rullstol att sitta i.

· Din och rullstolens maximala vikt är 120 kg.

· Trappan i bostaden är byggd så att den fungerar med en trappklättrare.

I Malmö stad utförs trappklättring upp till och med 4:e våningen. Föraren har av säkerhets- och arbetsmiljöskäl rätt att avstå från att utföra trappklättringen, om det inte bedöms kunna ske på ett säkert sätt. Ibland visar vår besiktning att vi inte kan utföra bärhjälp med trappklättring.

Reser du färdtjänst med personbil och behöver bärhjälp?
Du kan ansöka om bärhjälp enligt Socialtjänstlagen. Ring Malmö stads växel, telefon 040-34 10 00. Fråga efter biståndshandläggare. Innan biståndshandläggare fattar beslut, görs en besiktning av trappan och rullstol och maximalvikt.

Senast ändrad: 2019-01-25 09:30