Vanliga frågor och svar

På denna sidan kan du ta del av de vanligaste frågorna som vi har besvarat.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Det kan innebära avvikelser i både resväg och restid. Rätten till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst.
_________________________________________________

Vem kan få färdtjänst?

Den som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer eller att förflytta sig på egen hand kan beviljas färdtjänst. Funktionsnedsättningen får inte vara tillfällig.
_________________________________________________  

Hur gör jag för att ansöka om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst görs på en särskild blankett som du kan ladda ned på malmo.se/självservice. Du kan också ringa till Malmö stad serviceresor tel. 040-34 55 55 och få en blankett hemskickad. Till ansökan behöver du även bifoga ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal. Du som ansöker om färdtjänst blir i regel kallad till ett besök hos en färdtjänstutredare. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.
 _________________________________________________

Vad kostar färdtjänsten?

Från och med den 1 juli 2015 kan du välja mellan två abonnemangsformer.

Abonnemangsform 1: För dig som reser sällan

Du som beviljats färdtjänst får detta alternativ automatiskt, om du inte själv valt abonnemangsform i din ansökan. Du måste själv meddela om du vill byta till abonnemangsform 2. Abonnemangsform 1 är anpassad för dig som gör högst 17 enkelresor inom Malmö stad under en månad. Månadskostnaden är 147 kronor och i denna ingår fem enkelresor inom Malmö stad. Om du reser mer än fem enkelresor betalar du 29 kronor för varje resa inom Malmö stad. Reser du mycket under en månad innebär det att din kostnad kan bli hög eftersom det inte finns något kostnadstak i abonnemangsform 1.

Resor med färdtjänst utanför Malmö stad debiteras enligt en särskild avgiftstabell. Kontakta din beställningscentral för mer information.

Abonnemangsform 2: För dig som vill ha en fast avgift
Om du regelbundet reser mycket med färdtjänst eller vill ha en fast avgift kan du välja denna abonnemangsform. Månadskostnaden är 499 kronor och du kan resa så ofta du behöver inom Malmö stad.

Resor med färdtjänst utanför Malmö stad debiteras enligt en särskild avgiftstabell och ingår inte i den fasta avgiften. Kontakta din beställningscentral för mer information.

I båda abonnemangsformerna ingår även rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan kostnad så ofta du vill. Du har också rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan kostnad.
_________________________________________________

Hur många resor får jag göra?

Du som har rätt till färdtjänst får göra ett obegränsat antal resor inom Malmö stad och i Skåne. En färdtjänstresa måste alltid börja eller sluta i Malmö stad.
_________________________________________________

Vad innebär fria resor?

Fria resor innebär att du reser fritt i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne tillsammans med en ledsagare på bussar och tåg. Det blir lättare för dig att resa med allmän kollektivtrafik eftersom resorna är fria och du inte behöver lösa biljett. Du behöver inte hellre tänka på att ladda ditt Jojo Serviceresor med pengar för att kunna resa.
_________________________________________________

Var gäller fria resor?

Fria resor gäller på Skånetrafikens bussar, tåg och närtrafik inom hela Skåne. Vill du resa utanför Skåne gäller inte fria resor. Du behöver då köpa biljett enligt ordinarie taxa.

Kontakta Skånetrafiken för mer information tel. 0771-77 77 77
_________________________________________________

Hur betalar jag för min färdtjänst?

Du får en faktura i slutet av varje månad. Du betalar ingenting till chauffören. När du har blivit beviljad färdtjänst kommer ett Jojo-Serviceresekort att skickas till din folkbokföringsadress. Kortet visar du för chauffören varje gång du reser med färdtjänst. ________________________________________________

Jag vill åka till min dotter i Lund, kan jag åka dit med färdtjänst?

Ja, det kan du göra. Det kostar dock extra att åka färdtjänst utanför Malmö stad. Du får uppgift om priset när du beställer din resa. En färdtjänstresa måste alltid börja eller sluta i Malmö stad. _________________________________________________

Jag vill åka till min släkting utanför Skåne, kan jag åka dit med färdtjänst?

Nej, det kan du inte göra. Om du ska resa utanför Skåne kan du ansöka om tillstånd till riksfärdtjänst. Rätten till riksfärdtjänst regleras i lag (1997:735) om riksfärdtjänst. En person som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning har fördyrade reskostnader eller måste ta med sig en ledsagare för att kunna resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om ersättning.  Här kan du läsa mer om riksfärdtjänst.
_________________________________________________

Får min man följa med mig i färdtjänstbilen?

Ja, du har rätt att ta med dig upp till tre medpassagerare vid färdtjänstresa mot en avgift på 29 kronor per medpassagerare. Avgiften gäller för resa inom Malmö stad. Resa utanför Malmö stad debiteras enligt särskild avgiftstabell. _________________________________________________

Jag behöver ha hjälp när jag reser med färdtjänst, kan någon åka med gratis?

Om du behöver hjälp under själva färdtjänstresan, det vill säga i bilen under färd, kan du ansöka om att få tillstånd att kostnadsfritt ta med ledsagare. Du beviljas inte rätt att ta med ledsagare för att du behöver hjälp när du kommer fram till ankomstadressen.  Chauffören kan hjälpa dig till och från bilen om du har tilläggstjänsten extra behjälplighet. ____________________________________________________________________________________________________

Jag ska flytta till en annan kommun, behöver jag säga upp min färdtjänst eller avslutas den automatiskt?

Om du ska flytta till en annan kommun måste du säga upp din färdtjänst. Om du har behov av färdtjänst i den nya kommunen måste du ansöka om färdtjänst i den kommun där du kommer att vara folkbokförd.

__________________________________________________

Jag kan inte komma nerför trapporna på grund av min funktionsnedsättning. Kan jag få hjälp nerför trapporna?

Ja, om du reser färdtjänst med specialfordon och vår besiktning visar att det fungerar. Ring oss på telefon 040-34 33 80, välj alternativ 1 för mer information.

Vad är en besiktning?
Vi bokar in ett besök hos dig där våra förare kontrollerar att;

  • Du har tillgång till en anpassad rullstol att sitta i.
  • Din och rullstolens maximala vikt är 120 kg.
  • Trappan i bostaden är byggd så att den fungerar med en trappklättrare.

I Malmö stad utförs trappklättring upp till och med 4:e våningen. Föraren har av säkerhets- och arbetsmiljöskäl rätt att avstå från att utföra trappklättringen, om det inte bedöms kunna ske på ett säkert sätt.

Om vi inte kan utföra bärhjälp med trappklättring
Du kan ansöka om bärhjälp enligt Socialtjänstlagen genom att ringa Malmö stads växel, telefon 040-34 10 00. Fråga efter biståndshandläggare. Bärhjälp med trappklättring är en riskfylld förflyttning både för dig och föraren. Ibland visar vår besiktning att vi inte kan utföra bärhjälp med trappklättring.

Reser du färdtjänst med personbil och behöver bärhjälp?
Du kan ansöka om bärhjälp enligt Socialtjänstlagen. Ring Malmö stads växel, telefon 040-34 10 00. Fråga efter biståndshandläggare.

Senast ändrad: 2018-07-30 10:15