Hälso- och sjukvård

Om du är sjuk och inte själv kan ta dig för ett besök på vårdcentralen kan du få remiss till hemsjukvård av din läkare.

Hemsjukvård kallas den sjukvård som ges i det egna hemmet. Här arbetar distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med rådgivning och sjukvårdande insatser som till exempel sårvård, inkontinensskydd och hjälp med injektioner,  medicinering och rehabilitering.  

Hemsjukvård kan du få om du inte själv kan ta dig till vårdcentralen enligt tröskelprincipen, se sidan "Ansvarsfördelning kommun och vårdcentral".

Är du sjuk?

Ring sjukvårdsupplysningen 1177

1177  Sjukvårdsrådgivningen ger råd om vård dygnet runt.
Läs mer om sjukvårdsupplysningen

Region Skåne ansvarar för sjukvård, hälsoval (vårdcentraler)  och folktandvård i Malmö.

Primärvården Skåne

Skånes universitetssjukhus, Malmö (SUS)

Telefon: 040-33 10 00

Vid akuta fall

Ring 112

Behöver du tandvård?

Folktandvården i Skåne

Tandvårdsstöd

För att förbättra möjligheterna till god munhälsa för sjuka och personer med funktions- nedsättning erbjuds avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård.

Senast ändrad: 2019-03-13 13:12