Ansvarsfördelning kommun och vårdcentral

Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna definieras utifrån "tröskelprincipen" och gäller dygnet runt. Detta innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen har Region Skåne vårdansvaret.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för de som bor i särskilt boende och för de personer som bor på LSS-boende. Kommunen ansvarar också för de som bor i ordinärt boende och som inte på egen hand eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till vårdcentralen.

Om du inte är nöjd med den vård du får i hemmet ska du vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malmö stad.

Senast ändrad: 2018-05-31 09:44