Dietister

Malmö stads dietister arbetar centralt inom vård och omsorg med kost, nutrition och måltider.

Dietisternas uppdrag är att verka för en hög och jämlik kvalitet på måltidsverksamheten inom kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet. Arbetet sker utifrån behovskartläggningar inom kost- och nutritionsområdet. Huvudmålsättningen är att arbeta förebyggande för att motverka undernäring och ohälsa/övervikt inom äldreomsorgen och LSS, samt att verka för matglädje och måltidsglädje. Syftet med arbetet är att främja patientsäkerheten.

Arbetet kretsar i huvudsak kring förbättringsarbete och kompetensutveckling inom nutrition, mat, måltider, hälsa och livskvalitet. Dietisterna arbetar med:

  • Utbildning för personal.
  • Utveckling av material.
  • Implementering av metoder och verktyg inom mat och måltider.
  • Utveckling av kost- och nutritionsrutiner.
  • Verksamhetsstöd inom mat, näring och måltidssituation.
  • Vara konsultativa till sjuksköterskor och i viss mån övrig personal.

Arbetet sker övergripande utifrån lagstiftning samt nationella, regionala och lokala riktlinjer och policys. 

Kvalitetskrav för kost och nutrition (pdf, 487.7 kB)

Arbetet kring mat och näring är en integrerad del av vård och omsorg och ska präglas av ett kvalitetstänkande på alla nivåer. I mars 2007 beslutade Kommunstyrelsen om en kvalitetsplan för kost och nutrition i Malmö stad.

Måltidsservice (pdf, 3 MB)

Kortfattad information kring mat och måltider för dig som fått beviljat insatsen Måltidsservice.

Kokböcker och handledning

För närvarande går det tyvärr inte att köpa böckerna som fysiska exemplar.

Senast ändrad: 2018-03-21 09:26