Distriktssköterska

Distriktssköterska på besök.

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till distriktssköterskan på din vårdcentral kan istället få hembesök av kommunens hemsjukvård.

Efter remiss från läkare eller efter sjuksköterskans egen bedömning kan du få hjälp med läkemedelshantering, injektioner, såromläggning och råd i hälso- och sjukvårdsfrågor.  Distriktssköterskan gör medicinska bedömningar och ansvarar för att läkares ordinationer utförs som planerats. Hemsjukvården riktar även sina insatser mot personer som bor i vårdboende.

Distriktssköterskan är oftast med vid vårdplanering på sjukhus för att kunna förbereda god vård i hemmet. Medverkar även i vård vid livets slut om det är i bostaden. Möjlighet till hjälp av distriktssköterska finns hela dygnet när behovet av hemsjukvård är bedömt.

För att få rådgivning när du är sjuk kan du ringa sjukvårdsrådgivningen (dygnet runt) telefon 1177.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-21 13:34