Flytta till eller från Malmö

Det är den kommun du är folkbokförd i som ansvarar för dina hjälpmedel. Här hittar du information om vad som gäller om du flyttar från, till eller inom Malmö.

Flytta från Malmö

Om du flyttar från Malmö måste du kontakta din nya kommun för att diskutera ditt behov av hjälpmedel.

Vill din nya kommun köpa de hjälpmedel du lånar av Malmö stad ska du lämna kontaktuppgifter till din nuvarande arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska.

Om din nya kommuns hjälpmedelsverksamhet inte vill köpa över de hjälpmedel du har, är du ansvarig för att lämna tillbaka dem till Malmö stads Hjälpmedelscentrum. Har du tagit med dig hjälpmedel till din nya kommun ansvarar du för att hjälpmedlet transporteras tillbaka till Malmö stads Hjälpmedelscentrum.

Dessa hjälpmedel får du inte ta med dig om du flyttar:

  • Taklyft,
  • Porttelefon,
  • Badlyft
  • Övriga fast installerade hjälpmedel

Flytta till Malmö

Du måste vara folkbokförd i Malmö för att Malmö stad ska ta över ansvaret för dina hjälpmedel. Registrera din flyttanmälan till skatteverket så tidigt som möjligt.

Ring Malmö stads växel, 040-34 10 00, för att bli kopplad till en arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska på den adressen du ska flytta till. Denne går igenom ditt behov och vilka hjälpmedel du behöver. I första hand får du låna ett nytt hjälpmedel från Malmö stad. Malmö stad kan också köpa över de hjälpmedel du haft tidigare. Blir det aktuellt att köpa över ett hjälpmedel behöver förskrivaren i Malmö stad kontaktuppgifter till din nuvarande förskrivare.

Flytta inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö ansvarar och bekostar du själv för att dina lånade hjälpmedel flyttas till din nya adress. Har du en vårdsäng ska du kontakta din förskrivare. Hjälpmedelscentrum hjälper till att flytta din vårdsäng, men flytten bekostas av dig. 

Du bör även kontakta din arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska för att säkerställa att de hjälpmedel du har även fungerar och är säkra att använda i din nya bostad.

Flytt till särskilt boende i Malmö

Flyttar du till ett särskilt boende ska du kontakta din arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska för att få reda på vilka hjälpmedel du kan ta med dig. Vissa hjälpmedel ansvarar det särskilda boendet för.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-11 15:31