Mobilt vårdteam Malmö

Mobilt vårdteam Malmö är ett hembesöksteam till de mest sjuka äldre i Malmö.

Genom att bland annat undvika påfrestande transporter och erbjuda snabbare akut bedömning av patientens vårdbehov i ordinarie vårdmiljö ger det möjlighet att öka trygghet och tillgänglig för bedömning och vård i samband med akut sjukdom hos äldre. Mobilt vårdteam Malmö är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne och fungerar som ett hembesöksteam.

Målgruppen  är sköra äldre personer som redan erhållit insatser från kommunenenligt HSL men som har svårigheter med att ta sig till vårdcentral/sjukhus eller blivit akut försämrade.

Insatser ska medföra:

 • bättre trygghet och tillgänglighet för den äldre patienten
 • frånvaro av påfrestande transporter
 • minskad konfusionsrisk genom färre antal vårdmiljöer
 • snabbare akut bedömning
 • frånvaro av ”onödiga” inläggningar och återinläggningar
 • minskat inflöde till akutmottagningen
 • utvecklat samarbete mellan sjukhus/primärvård/kommun kring akut insjuknande

Kriterier för att du ska vara en patient som är aktuell:

 • Akut försämring hos sköra äldre patienter med nedsatt fysisk och/eller kognitiv funktionsförmåga
 • Patienten är känd av kommunen med insatser enligt HSL
 • Patienten har svårt att själv ta sig till VC/sjukhus
 • Patienten bor i Malmö stad.
 • Genom insatser från teamet finns sannolikhet att det går att undvika inläggning på sjukhus.

När vård till patient ska ges från Mobilt vårdteam Malmö måste en begäran om vård komma från ordinarie vårdgivare. I regel kommer denna begäran från en sjuksköterska i hemsjukvård eller på vårdboende.

Efter att ordinarie doktor/hälsovårdsenhet kontaktats och begäran godkänts kan en begäran om vård ställas till Mobilt vårdteam Malmös koordinator. Efter att koordinatorn bedömt förfrågan beslutas om patienten uppfyller målgruppens kriterier och om så är fallet gör teamet ett hembesök.

Hemteamet består vid varje vårdbesök av läkare och sjuksköterska som utgår från akutmottagningen SUS Malmö och arbetar måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Senast ändrad: 2019-01-02 10:33