Psykiatrisjuksköterska

En psykiatrisjuksköterska ger råd stöd till vård- och omsorgspersonalen och finns också tillgänglig som stöd för anhöriga.

Anhörig kan kontakta psykiatrisjuksköterskan om man känner ett behov av att få psykiatrirelaterade råd kring en närstående.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-03 10:23