Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering är till för dig som efter en sjukdom eller skada är i behov av hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga. Habilitering är till för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Syftet är att utveckla och ha kvar bästa möjliga funktionsförmåga.

Rehabilitering

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom eller skada, utifrån dina behov och förutsättningar tränar dig så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara den personliga vården.

Malmö stad erbjuder, under en begränsad tid, träning och rehabilitering i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till vårdcentralen.

Om du efter sjukdom eller skada som exempelvis stroke eller benbrott efter sjukhusvistelse behöver fortsatt träning som inte kan tillgodoses i hemmet kan biståndshandläggaren bevilja en tids rehabilitering på kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA).

Habilitering

Habiliteringen i Malmö stad ansvarar för individuella insatser till dig född 1974 eller tidigare. Du har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd, samt har daglig verksamhet och/eller bor på särskilt boende enligt LSS.

Habilitering i Malmö stad

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-31 15:53