Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering är till för dig som efter en sjukdom eller skada behöver hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara den personliga omvårdnaden.

Malmö stad ansvarar för att personer över 20 år med svårigheter i vardagen har tillgång till rehabiliteringsinsatser genom träning och hjälpmedel. Syftet med insatserna är att självständigt, eller med hjälp, kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-28 08:58