Rehabilitering

Rehabilitering är till för dig som efter en sjukdom eller skada behöver hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara den personliga hygienen och vardagen.

Inom rehabiliteringen arbetar legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med att förebygga, förbättra och kompensera för nedsatta funktions- och eller aktivitetsförmågor i hemmet, genom bedömning och träning.

Exempel på träning är

  • balans
  • gång
  • rörlighet
  • styrka
  • förflyttningsteknik.

Syfte att du ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv. Träning sker även i olika aktiviteter. Bedömning och träning medför en inkomstbaserad avgift.

Samarbeten

För dig som är äldre

Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna samarbetar även i team med undersköterskor i hemtjänsten samt sjuksköterskor med dig i centrum.

För dig som har funktionsnedsättning

Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna samarbetar även i team med personal på LSS-boenden för dig som har funktionsnedsättning med insats inom LSS och är över 20 år. Har du eget boende gör vi hembesök hos dig.

Senast ändrad: 2019-03-14 11:43