Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

För att förbättra möjligheterna till god munhälsa för sjuka och personer med funktions- nedsättning erbjuds avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård.

För många äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ökar risken för sämre munhälsa. Mängden saliv minskar ofta vid stigande ålder samt vid olika sjukdomar och användandet av vissa mediciner. En annan orsak till försämrad munhälsa är svårigheter att hålla tänderna rena. Små skador på tänder och tandkött som lämnas obehandlade kan snabbt försämras. Det kan ge svåra smärtor, göra det svårt att äta och påverka allmäntillståndet.

Intyg

För att få tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgifts- system krävs ett tandvårdsintyg för rätt till nödvändig tandvård (tidigare grönt kort).

Intyget ska tas med vid behandling hos tandläkare eller tandhygienist eller uppvisas tillsammans med legitimation, högkostnadskort eller frikort för det mobila tandvårdsteamet  vid besök i eget eller särskilt boende.

Intyg för tandvårdsstöd utfärdas av biståndshandläggare, distriktssköterska i hemsjukvården, sjuksköterska på kommunens särskilda boende med flera.

Uppsökande tandvård

Personer som är berättigade får årligen ett erbjudande från den uppsökande verksamheten om en kostnadsfri bedömning av munhälsan och rådgivning. De som vill utnyttja denna förmån får besök av utbildad tandvårdspersonal i den egna bostaden.

Senast ändrad: 2017-05-03 10:15