Hjälp i hemmet

En undersköteskal hälsar på en äldre dam i hennes hem.

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du behöva få hjälp hemma med sådant som du själv har svårt att göra eller inte klarar av.

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. Men du kanske har behov av hjälp för att kunna klara av detta. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Det kan till exempel vara behov att få städ, tvätt och matinköp, eller personlig omvårdnad.

Behöver du hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Du kan även få trygghetslarm installerat för att kunna tillkalla hjälp vid akuta situationer. Så här ansöker du om trygghetslarm.

Minska risken för att falla omkull hemma

Vem som helst kan ramla omkull, men riskerna ökar med stigande ålder.
Hur ser det ut hemma hos dig? Fundera några minuter över vilka risker som finns i ditt hem.

Kontaktperson

Om du behöver hjälp med att bryta din isolering i hemmet kan du ansöka om kontaktperson. Läs mer om kontaktperson här.

Fixartjänst

Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp med en del praktiska saker i ditt hem. Tjänsten kallas Fixartjänst och är kostnadsfri.  Läs mer om fixartjänst här.

Senast ändrad: 2018-11-02 16:12