Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som ges i det egna hemmet. Här arbetar distriktssköterska och undersköterska med rådgivning och sjukvårdande insatser som till exempel sårvård, inkontinensskydd och hjälp med injektioner och medicinering. Vill du däremot ha hembesök av läkare vänder du dig till din familjeläkare eller vårdcentral

Senast ändrad: 2018-01-23 07:55