Planering efter sjukhusvistelse

För patienter som efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg. Målet är att planera det behov av hjälp som du har efter att du kommit hem. Därefter görs  en vårdplan.

Läsa mer vårdplanering och om vad som du kan få stöd och hjälp med.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-08 11:39