Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du få ett trygghetslarm installerat.

Är du i behov av trygghetslarm vänder du dig till bistånds-handläggaren i ditt stadsområde. Efter  hembesök och utredning fattas ett beslut om bistånd.

Med hjälp av trygghetslarmet kan man kalla på hjälp vid behov. Via en enkel knapptryckning på den bärbara larmklockan får du kontakt med Malmö stads LarmCentral, dygnet runt. Larmoperatören förmedlar sedan ditt behov av hjälp till berörd hemtjänstpersonal.

Malmö stads LarmCentral är idag en av Sveriges ledande kommunala larmcentraler och alla fem stadsområden är anslutna till LarmCentralen med trygghetslarm. LarmCentralen tar årligen emot drygt 650 000 larm ifrån trygghetslarm, vilket gör cirka 1 800 larm per dygn fördelat på ett larm per minut dagtid och ett larm varannan minut under natten. Cirka 260 000 larm per år rings ut till hemtjänsten.

Senast ändrad: 2016-02-08 11:39