Publicerad 2017-08-31 09:17

Senast uppdaterad 2018-02-12 12:39

Möten mellan generationer

Generationsutbyte mellan gammal och ung

På mötesplatsen Seniorum träffas äldre och unga över generationsgränserna.
– Vi vill bryta fördomar och skapa bättre relationer mellan äldre och unga, säger Albana Thaqi, äldrepedagog på Seniorum.

Schackturnering, luciatåg och gemensamma fikor. Det är några av de aktiviteter som mötesplatsen ordnar. Alla har att vinna på att mötas. De äldre har mycket erfarenhet att dela med sig av som i sin tur kan ge trygghet åt de yngre.

– De unga frågar de äldre om hur det var när de gick i skolen och de unga kan berätta om hur de har det idag. De lyssnar och ser varandra, berättar Albana.

På fjärde våningen i huset finns ett boende för ensamkommande ungdomar. Sedan träffarna började har besökarna på Seniorum och ungdomarna lärt känna varandra bättre. De hälsar och utbyter några ord när de ses i trappuppgången. De unga håller upp dörren och hjälper till med rollatorn.

– Jag älskar barn och ungdomar. Det bästa är att umgås över alla generationer i olika åldrar. Jag blir själv som barn på nytt, säger Sonja Olsson, frekvent besökare på Seniorum.

Albana menar att det är deras uppdrag att visa att alla är viktiga i vårt samhälle. Och att alla behövs oavsett ålder.