Publicerad 2017-10-09 13:27

Senast uppdaterad 2018-05-30 11:55

Studiecirkel för dig som har ett vuxet barn med funktionsnedsättning

Anhörigkonsulent och kurator från kommunens habilitering erbjuder dig som har ett vuxet barn med funktionsnedsättning att delta i studiecirkeln”När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden”.

”När jag inte längre är med
– förberedelser och funderingar inför framtiden”

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning utför ofta ett omfattande anhörigarbete. När föräldrarna inte längre vill eller kan ta ansvar, ska samhället erbjuda stöd som går att lita på. Den här studiecirkeln är ett sätt att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att du kan känna dig något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i materialet erbjuds du att ge en bild av ditt vuxna barn i syfte att dottern/sonen ska bli bemött med förståelse och värme.

Läs mer och se filmen om studiecirkeln.

Anmälan och frågor

Studiecirkeln hålls nio tisdagar under hösten, med start den 24 oktober. Varje tillfälle pågår mellan kl. 14.00-16.00. Platsen är Bangatan 15 i Malmö.

Anmälan görs till anhörigkonsulent Annie Mattelin på tel 0729-61 36 39 eller annie.mattelin@malmo.se, alternativt till kurator Eva Hansson på tel 0721-64 83 61 eller eva.s.hansson@malmo.se. Hit kan du även vända dig om du har några frågor kring studiecirkeln eller har andra funderingar kring stöd till anhörig.

Anhörigstöd i Malmö stad

Som anhörig kan du behöva stöd och information inom flera områden. I Malmö stad finns det anhörigkonsulenter som arbetar med anhörigstöd inom flera områden. En av dem arbetar specifikt med att utveckla stödet för anhöriga till personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Anhörigstöd LSS
Anhörig - stöd till dig som hjälper, stödjer eller lever nära (allmän information)