Publicerad 2017-10-19 09:04

Senast uppdaterad 2017-10-19 09:53

Malmös äldreomsorg får bättre betyg

I onsdags presenterade Socialstyrelsen resultaten från årets undersökning av vad de äldre tycker om kvaliteten inom hemtjänst och på äldreboenden i Sverige. Den sammantagna nöjdheten inom båda vårdformerna i Malmö har ökat med en procentenhet vardera.

– Det är väldigt roligt att ta del av resulten, det är naturligtvis extra roligt när verksamheterna får så positiv respons för sitt arbete, säger Gisela Green, förvaltningsdirektör för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad

Av de 220 000 äldre som under våren tillfrågats har ungefär 60 procent – Drygt 130 000 personer – svarat på brukarundersökningen. Drygt 91 000 av dem har hemtjänstinsatser och drygt 38 000 bor på någon form av vårdboende.

Resultatet visar att den sammantagna nöjdheten hos dem som har hemtjänst i Malmö har förbättrats med en procentenhet, från 82 till 83. Nöjdheten hos de brukare som bor på vårdboende har också ökat med en procentenhet, från 80 till 81.

Förvaltningen kommer nu att analysera resultaten i detalj och satsa på ett ännu mer intensivt arbete utifrån resultaten.

–Vi satsar på att utveckla kvaliteten inom de områden som våra brukare tycker är viktigast, säger Gisela Green.

FAKTA
Brukarundersökningen
Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag årligen en nationell brukarundersökning kring hur personer på vårdboenden samt vårdtagare av hemtjänst upplever hur nöjda de är med sin äldreomsorg. Resultaten av brukarundersökning redovisas på Socialstyrelsens webbplats. Där kan brukare, medborgare, personal och beslutsfattare se och jämföra brukares syn på vården och omsorgen om äldre i olika kommuner.