Publicerad 2018-02-16 12:05

Senast uppdaterad 2018-07-24 15:55

Första HBTQ-certifierade LSS-boendet

Ett LSS-boende i Holma satsar mycket på frågor kring sexuell hälsa. Nu är det klart att personalen ska gå en HBTQ-utbildning för att gruppbostaden ska bli HBTQ-certifierad.

- ­Vi är väldigt glada och taggade, säger Jon Klüft, sektionschef.

HBTQ-certifieringen är en del av Malmö stads mål att vara en öppen stad. LSS-boendet är för unga brukare med intellektuell funktionsnedsättning och har en personalgrupp med tio medarbetare. Medarbetaren Suzana Ismaili är workshopsledare inom sexuell hälsa på LSS-bostäder, som funktionsstödsförvaltningen driver via nätverket sexuell hälsa. Medarbetaren Johan Rönneholm är handledare för metoden VIP (Viktig Intressant Person).
– Det innebär att vi har ett stort intresse för frågor kring sexuell hälsa bland våra medarbetare. Därför är vi också redo att ta steget att bli HBTQ-certifierade, säger Jon Klüft.

Utbildningen ges av RFSL under 2018 och alla tio medarbetare ska gå utbildningen.
– Det är en rejäl utbildning. Det ska bli roligt att få en fördjupning i kunskapen om HBTQ-frågor. När vi är certifierade vill vi också sprida kunskapen vidare, säger Jon Klüft.

Fakta öppen stad

Politikerna i kommunfullmäktige har målet att Malmö stad ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad.

Funktionsstödsnämndens politiska mål i denna riktning är att verksamheterna ska vara jämställda och jämlika. Insatser ska vara likvärdig och icke-diskriminerande.

Den 15 februari fick nämnden sin ansökan att HBTQ-certifiera ett LSS-boende beviljad av beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar avdelningen LSS-bostäder med aktiviteter för att brukarna ges likvärdig och icke diskriminerande stöd och service. HBTQ-certifieringen är det senaste resultatet i denna riktning.

Text: Anna Snellman, kommunikatör på funktionsstödsförvaltningen