Avlastning för dig som hjälper en närstående

Allt fler får vård och omsorg i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt finns det stöd att få för dig som är anhörig.

Avlastning med vårdplats

Personen som du vårdar kan ansöka om korttidsplats på ett särskilt boende om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård.
Växelvård är en regelbunden planerad avlastning. Det innebär att personen du vårdar bor på ett av Malmö stads särskilda boenden, eller några veckor i följd, och däremellan i den egna bostaden.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal kommer till hemmet och tillbringar tid tillsammans med din närstående samtidigt som du fritt disponerar tiden till egna aktiviteter. Avgiftsfri avlösning gäller för 12 timmar per månad. Behövs det fler timmar betalas en avgift för dessa.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Malmö stad har dagverksamheter där personen du vårdar kan få aktivering och stimulans någon eller några dagar i veckan.

Ansökan

Du ansöker hos biståndshandläggaren i det stadsområde där personen som du hjälper bor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2009-09-29 16:04