Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp med en bostadsanpassning av din bostad. En arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en bedömning utifrån dina behov och skriver ett intyg.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-05 12:46