Dagverksamhet

Dagverksamheten kan bryta ensamhet och isolering. Den ger stöd i att upprätthålla dina psykiska och fysiska förmågor. Och den kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Dagverksamhet är ofta särskilt inriktat för dig som drabbats av demenssjukdom. Men det finns även dagverksamheter för andra målgrupper.

Ansökan

Du ansöker om dagverksamhet hos biståndshandläggaren.

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen och kallas bistånd.

Kostnad

Du betalar en avgift för att delta i dagverksamhet samt avgift för måltider.

Letar du efter mötesplatser?

Det finns ett flertal mötesplatser för äldre som du har rätt att gå till oavsett vilken stadsdel du bor i.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-11 08:04