Hemtjänst

Du kan få hjälp med hemtjänsten med dagliga sysslor som personlig hygien, måltider, städning, tvätt, inköp med mera. Är du sjuk och har behov av vård kan du få den hemma.

Du kan utifrån de behov du har till exempel söka hjälp om:

  • Tvätt och städ
  • Inköp
  • Måltider
  • Personlig omvårdnad (på- och avklädning, personlig hygien och dusch)
  • Förflyttning
  • Trygghetslarm
  • Telefonservice  

Hemtjänsten arbetar dygnet runt hela året och alla helgdagar.     

Ledsagarservice — Behöver du hjälp för att kunna delta i samhällslivet kan du, som en del av hemtjänsten, få en speciell ledsagare.        

Ansökan

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren gör ett hembesök hos dig och utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen och kallas bistånd.

Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Söder: 040- 34 74 37

Innerstaden: 040-34 50 50 eller e-post innerstaden.bhl@malmo.se

Väster: 040-346343, 040-345213

Norr: 040-349135, 040-341268, 040-345214 och 040-345486

Öster: 0723-735909

Är du osäker på vilket stadsområde du bor i kontakta hälsa, vård omsorgs växel 040-34 00 60, så får du hjälp.

Vad kostar hemtjänsten?

Malmö stad fastställer din avgift utifrån din beräknade inkomst de närmaste 12 månaderna. 
Läs mer om avgifter och regler för vård och omsorg  i Malmö.

Kontaktman

Hemtjänstpersonalens uppgift är att tillsammans med dig planera och utföra de sysslor som du själv inte klarar av. Du får en kontaktman som ansvarar för att känna till dina speciella behov. Det är viktigt att du talar om för din kontaktman hur du vill ha hjälpen utförd. Kontaktmannen är ofta den i personalen som har mest kontakt med dina anhöriga.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-16 10:24