Teckenspråkig hemtjänst

Du som är äldre och döv eller dövblind kan få hjälp med information och vilka rättigheter du har på teckenspråk.

Hos oss kan du få dagligt stöd som översättningshjälp till teckenspråk och personlig hjälp i myndighetskontakter. Du får en kontaktperson som talar teckenspråk och som blir din kontakt till hörande hemtjänstpersonal och anhöriga.

Vårt övergripande arbete

Vi som arbetar med teckenspråk för äldre fungerar som brobyggare. Vi ska vara en länk mellan döva och dövblinda äldre och hörande, och döva professionella som arbetar i kommun och region.
Våra tjänster är gratis.

  • Vi ger information om vår verksamhet och vad den innebär för dig.
  • Vi planerar tillsammans kortare kurser och utbildningar för personal.
  • Vi gör besök hos pensionärer och äldre, i både ordinärt och särskilt boende.

Vårdboende för döva/dövblinda

På vårdboendet Lindängelund finns en avdelning för döva/dövblinda.
Läs mer om Lindängelund>>

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-11-04 10:30